Opublikowano w kategorii: Aktualności

Wizyta Delegacji Senatu w Kazachstanie cz. II

W drugim dniu wizyty w Kazachstanie delegacja Senatu RP gościła w Karagandzie jednym z największych miast kraju. Po dotarciu do siedziby katolickiej diecezji karagandyjskiej jednej z czterech na terenie Kazachstanu uczestnicy delegacji spotkali się z bp. Adelio Dell’Oro. Podczas spotkania poruszono problematykę rozwoju  utworzonej 6 sierpnia 1999 roku przez papieża Jana Pawła II diecezji. Kolejnym punktem wizyty było odwiedzenie Katedry pw. Matki Boskiej Fatimskiej, gdzie znajduje się  grób bł. ks. Władysława Bukowińskiego. Uczestnicy złożyli kwiaty u stóp miejsca spoczynku wielkiego kapłana. Ksiądz Władysław Bukowiński był pierwszym księdzem katolickim, który przybył do Karagandy. Jego posługę kapłańską w dalekim Kazachstanie poprzedziła długa droga pomocy i opieki nad chorymi i biednymi na Kresach, gdzie wyruszył na na własną prośbę. Walory duchowe, inteligencja, spokój i opanowanie, a także dobra znajomość języka rosyjskiego stwarzały szansę, że może potrafi on obronić resztki wolności religii w tym regionie. Oprócz gorliwego wykonywania obowiązków proboszcza Bukowiński katechizował dzieci, prowadził stałą opiekę nad rodzinami więźniów, ratował dzieci żydowskie i ukrywał je w rodzinach katolickich, dokarmiał i opiekował się masowo przybywającymi do Łucka ofiarami z ukraińskich czystek etnicznych, dożywiał jeńców sowieckich masowo umierających z głodu w niemieckim obozie jenieckim. Po ponownym wkroczeniu Armii Czerwonej na Wołyń w nocy z 3 na 4 stycznia 1945 roku został ponownie aresztowany przez NKWD. 10 sierpnia 1954 został zwolniony z obozu i zesłany do Karagandy, gdzie pracował jako stróż na budowie. Jednocześnie podjął tajne podjął duszpasterstwo, skrycie odprawiał msze święte w prywatnych mieszkaniach przy zasłoniętych zasłonach. Błogosławiony Ks. Władysław Bukowiński całe swoje życie poświęcił pomocy potrzebującym nie zaniedbując ani na chwilę wspierania i uczestniczenia w misjach katolickich. Wizyta polskiej delegacji w Karagandzie to też bardzo miłe spotkania z Polonią. Podczas spotkania zostały wręczone Karty Polaka, nawiązano też żywą dyskusję o problemach Polaków w Kazachstanie i perspektywach powrotu naszych rodaków do Ojczyzny. Odwiedziny zakończył występ artystyczny młodego pokolenia PolakówKolejnym etapem oficjalnej delegacji Senatu RP był wyjazd do m. Spassak, gdzie znajduje się symboliczny grób upamiętniającym polskie ofiary represji stalinowskich. Na miejscu kaźni i represji wielu tysięcy więźniów zostały złożone kwiaty.