Opublikowano w kategorii: Aktualności

Wizyta Delegacji Senatu w Kazachstanie cz. I

W dniach 14-18 czerwca odbywa się wizyta delegacji Senatu RP w Kazachstanie. W delegacji uczestniczą: Maria KOC wicemarszałek Senatu RP, Anna Maria ANDERS senator RP, sekretarz Stanu w KPRM, Artur WARZOCHA senator RP, zastępca przewodniczącej Komisji Emigracji i łączności z Polakami za Granicą, Maciej ŁUCZAK senator RP,  zastępca przewodniczącej Komisji Emigracji i łączności z Polakami za Granicą, Jan Maria JACKOWSKI senator RP, zastępca przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu,  Grzegorz SEROCZYŃSKI Biuro Spraw Międzynarodowych i UE, Kancelaria Senatu, Arkadiusz URBAN doradca sekretarza stanu w KPRM, Damian CIARCIŃSKI I sekretarz w Wydziale Karty Polaka i Repatriacji MSZ, Ewa ZIÓŁKOWSKA wiceprezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Po przybyciu delegacji do stolicy kraju Astany doszło do spotkania z Sekretarz Państwa G. Abdykalikową oraz przewodniczącą Kazachstańsko-Polskiej Grupy Międzyparlamentarnej. Następnie członkowie delegacji udali się do miejsca upamiętnienia represjonowanych  Polek,  więzionych w obozie pracy ALŻIR (Akmoliński Łagier Żon Izmiennikov Rodiny), w miejscowości Akmol koło Astany, gdzie aktualnie znajduje się Muzeum Ofiar Represji Politycznych i Totalitaryzmu. W obozie ALŻIR w latach 1937-1953 więziono ponad 170 Polek. Uznając potrzebę wpisania tego miejsca na trwałe do listy polskich miejsc pamięci narodowej w Kazachstanie, Ambasada RP zrealizowała inicjatywę symbolicznego upamiętnienia represjonowanych Polek. Na głównym placu przed budynkiem muzeum obozu, w godnym miejscu, ustanowiony został pamiątkowy kamień z tablicą, na której widnieje godło Polski i napis w języku polskim i kazachskim: Pamięci Polek -ofiar represji politycznych w ZSRR więzionych w obozie pracy ALŻIR w latach 1937-1953.Podczas wizyty zwiedzano budynki i ekspozycję obozu Alżir. Realistycznie przedstawione sceny z życia obozowego zrobiły wstrząsające wrażenie na zwiedzających.Następnie zostały złożone kwiaty pod tablicą upamiętniającą Polki, więźniarki obozu ALŻIR.Po powrocie do stolicy kraju delegacja Senatu RP spotkała się z Abp. Tomaszem Petą, metropolitą Astany. Po serdecznym powitaniu i rozmowach o społeczności polskiej w Kazachstanie  uczestnicy udali się do Katedry w Astanie  na Mszę Świętą.