Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

PODSUMOWANIE 36 WĄGLAŃSKIEGO MAJA POEZJI

W dniu 28 maja 2017 r. w Wąglanach odbyło się podsumowanie 36 Wąglańskiego Maja Poezji – czyli kolejnej edycji konkursu rokrocznie organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Wąglan. W tym roku jury po analizie 2100 wierszy 357 poetów z 18 krajów przyznało w dwóch kategoriach 16 nagród i wyróżnień o łącznej wartości 7600 złotych.

Na konkurs do Wąglan przybyli najlepsi, zwycięzcy każdej z dwóch odrębnych kategorii (poezji białej i poezji rymowanej), poeci z kraju i z zagranicy, ale nie tylko. Na podsumowanie Wąglańskiego Maja Poezji przybyli m.in.: Senator RP Jan Maria Jackowski – Wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, Stanisław Przybyła – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Opoczyńskiego, Marzanna Paduszyńska – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia przy Radzie Gminy Białaczów, Beata Wilk – Radna Rady Gminy Białaczów, Anna Kaźmierczyk – kierownik Referatu Funduszy Strukturalnych, Promocji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy Białaczów, Izabela Wiktorowicz – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie, Teresa Łukasik – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie, Anna Smolarczyk – Dyrektor Gimnazjum im. S. Małachowskiego w Białaczowie, Anna Krzysztofik – Sołtys Sołectwa Parczówek, Małgorzata Aleksandrowicz – przedstawiciel Urzędu Gminy Żarnów, ks. Hieronim Serzysko, Wiktorowicz Krystyna, Leszek Karbownik, Bogusława Kaźmierczyk – przedstawiciele Domu Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR” w Miedznej Drewnianej, Zbigniew Szpoton z Elektronicznej Kroniki Gminy Białaczów, Ignacy Dębiński, przedstawiciele prasy lokalnej oraz okoliczni mieszkańcy.

Wszystkich zebranych powitał pomysłodawca i organizator wąglańskich konkursów poezji, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Wąglan Pan Waldemar Jóźwik. Następnie odbyła się prezentacja nagrodzonych wierszy oraz wręczenie nagród pieniężnych, książkowych i rzeczowych. O oprawę muzyczną zadbał Zespół SPECTRUM z Opoczna. Organizatorzy zapraszają wszystkich poetów z Polski i z całego świata piszących po polsku – bez względu na wiek, miejsce zamieszka i dorobek literacki do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.

Źródło: bialaczow.pol