Opublikowano w kategorii: Publikacje prasowe

Tygodnik Niedziela – Sól ziemi: Demokracja liberalna, demokracja socjalistyczna

Podczas ostatnich miesięcy w debacie publicznej przez wszystkie przypadki było odmieniane słowo klucz – demokracja liberalna. Pojęcie demokracji liberalnej jest niejasne i nie jest zapisane w polskiej ustawie zasadniczej. Dzielenie demokracji na taką czy inną przypomina czasy PRL, bo wówczas mieliśmy „demokrację socjalistyczną” jako „najwyższe wcielenie demokracji”. Czyż podobnie nie jest przedstawiana demokracja liberalna jako „najwyższe wcielenie demokracji”, a to oznacza, że pod płaszczykiem ustroju demokratycznego podkładane są treści czysto ideologiczne. W demokracji liberalnej, podobnie jak socjalistycznej, również język pozostaje pod kontrola ideologii. Są jednak słowa, które niby nic zobowiązującego nie oznaczają, a jednocześnie wiele sugerują i są używane jako bardzo użyteczny instrument do tworzenia czarnego PR. Takie sformułowania określają niesprecyzowany, ale w gruncie rzeczy wieloznaczny związek czy relacje między osobami bądź osobą a jakąś instytucją lub sprawą. Cechą nowego opisywania rzeczywistości, narzucaną przez piewców demokracji liberalnej jest brak jasnych definicji i kryteriów. W świetle demoliberalnej ideologii dookreślenie znaczenia słów ograniczyłoby bowiem możliwość wyboru własnej interpretacji oraz zaprzeczyłoby "prawu do wolności wyboru". W konsekwencji słowa używane są w nowych znaczeniach i kontekstach oraz ulegają nieustannej reinterpretacji w zależności od zmieniających się „wartości” i nowych możliwości wyboru. Mają jednak u odbiorcy wywołać przede wszystkim reakcję emocjonalną pożądaną przez nadawcę komunikatu. Są używane jako znakomity instrument na przykład do etykietowania osób zwalczanych przez media "politycznie poprawne". Niekiedy celem działania jest dyskredytowanie niewygodnej dla mediów liberalnych inicjatywy. Jeśli na przykład czytamy, że "środowiska związane z konserwatywnymi katolikami stały” za propozycjami zwiększenia prawnej ochrony życia ludzkiego, to wiadomo, że chodzi o socjotechniczne "zneutralizowanie" ochrony życia ludzkiego i skanalizowanie inicjatywy ludzi zatroskanych o dobro wspólne. Tego typu komunikaty służą nie tylko podsycaniu negatywnych emocji wobec osób czy środowisk, ale dzięki swej wieloznaczności łatwo mogą się stać narzędziem manipulacji. Podobnie jest ze sformułowaniem "kontrowersyjny". Dla ideologii demoliberalnej "kontrowersyjny" jest każdy kto nie jest relatywistą, kto jest wierzący, uznaje magisterium Kościoła i jego nauczanie moralne. " "Kontrowersyjne" są oficjalne dokumenty Kościoła dotyczące etyki seksualnej i bioetyki. "Kontrowersyjny" jest także Dekalog, bo poucza człowieka, co jest grzechem. Przy pomocy słów używanych jako wytrychy oraz przebogatego arsenału technik manipulacyjnych każdego (i wszystko) można ośmieszyć, pomówić, obrzucić błotem, poderwać jego autorytet, naruszyć dobre imię i godność. Z każdego dziś można zrobić aferzystę, oszołoma, pedofila, hochsztaplera, zagrożenie dla demokracji, kogoś, kogo trzeba na trwałe wyeliminować z życia społecznego. Przewrotność manipulacji polega na tym, że odbiorca nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest manipulowany, a współczesne społeczeństwa są bezbronne wobec potęgi mediów, które są zdolne do celowego i skrytego fałszowania obrazu rzeczywistości. Jeżeli fałsz przedstawiany jest jako prawda, to wtedy prawda traktowana jest jak fałsz. To właśnie przy pomocy takich działań odbywa się wykluczanie z życia społecznego osób i instytucji, które inżynierowie dusz ze swych "laboratoriów idei" uznają za niewygodne lub zbędne. Nasz wielki rodak św. Jan Paweł II znał z autopsji różne ideologie. Z tym większą zatem przenikliwością dostrzegał nowe zagrożenia. "Historia uczy – przestrzegał Jan Paweł II w encyklice "Centesimus annus" – że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm".

Jan Maria Jackowski

Źródło: Niedziela Ogólnopolska 18/2017