Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Czy powinny być ubezpieczenia od szkód wyrządzanych przez dziki?

Rolnicy wciąż narzekają na szkody spowodowane przez dziki – i na system szacowania tych szkód. Senator Jan Maria Jackowski zasugerował: „Korzystną zmianą byłoby dofinansowanie zabezpieczeń przed zniszczeniami. Byłoby to znacznie tańsze i bardziej efektywne niż wypłacanie samych odszkodowań.”

Ministerstwo Środowiska nie podzieliło tej opinii.

Andrzej Antoni Konieczny, odpowiadający na to oświadczenie senatora z upoważnienia ministra, odparł: „wprowadzenie dodatkowego systemu dofinansowywania zabezpieczeń upraw przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzęta łowne w obecnie obowiązujących przepisach prawa, byłoby trudne do wykonania.”

Rolnicy informują, że nie ruszyły jeszcze wiosenne ubezpieczenia od wiosennych przymrozków.

Potwierdza to PZU i zapowiada uruchomienie ubezpieczeń po Świętach Wielkanocnych: „Sprzedaż ubezpieczeń upraw z dotacją z budżetu państwa planujemy rozpocząć 15 kwietnia br. Obecnie dostosowujemy nasz system informatyczny do nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich, która weszła w życie 1 kwietnia br.” – taką informację przekazano.

Jak z tego wynika, rolnicy mogą zawrzeć umowę ubezpieczenia najwcześniej 17 kwietnia, co oznacza, że okres karencji minie już w maju.

MRiRW poinformowało przed chwilą: „W związku z wejściem z dniem 1 kwietnia 2017 r. ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. poz. 706) zakłady ubezpieczeń zadeklarowały rozpoczęcie zawierania umów ubezpieczenia upraw na nowych zasadach począwszy od 10 kwietnia br.”

Źródło: farmer.pl