Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Wróblewo. Minęły 154 lata od bitwy, a pamięć trwa

W tym roku 21 marca mija 154 lata od daty, kiedy w okolicach Wróblewa i Radzanowa powstańcy styczniowi pod dowództwem Zygmunta Padlewskiego stoczyli z Rosjanami jedną z bardziej krwawych batalii na Mazowszu. Przypomina o tym stojący w lesie, zbudowany w okresie międzywojennym obelisk. Ale pamięć to przede wszystkim ludzie, którzy co roku przychodzą pod obelisk, by pokazać, że pamiętają i cenią powstańczą ofiarę.

Uroczystości organizuje Diecezjalne Sanktuarium św. Antoniego w Ratowie z jego rektorem ks. Bogdanem Pawłowskim i Stowarzyszenie Komitet Społeczny „Ratujmy Ratowo” z prezes Ewą Kozłowską-Głębowicz. Wspierają ich w tym Nadleśnictwo Dwukoły, Urząd Gminy i  Zespół Szkół w Radzanowie i Stowarzyszenie Radzanovia. Mottem uroczystości od samego początku są słowa z listu biskupa płockiego Piotra Libery „Gloria victis et gloria memoribus. Chwała zwyciężonym i chwała tym, którzy pamiętają”.

Głównym punktem uroczystość pod obeliskiem była koncelebrowana msza św. polowa, której przewodniczył rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, ks. prał. dr. Marek Jarosz. W homilii apelował on o jedność w sprawach najważniejszych.

–  Nie dzielmy ludzi według ich przynależności do ugrupowań politycznych. Nie myślmy, że ten, kto nie jest z nami, jest naszym przeciwnikiem – zachęcał ks. Jarosz.

Po mszy św. młodzież w ZS w Radzanowie wystąpiła w okolicznościowym programie słowno-muzycznym. Uroczystości zakończyło złożenie kwiatów przez delegacje władz państwowych i samorządowych, instytucji i stowarzyszeń.  Słowa podziękowania za organizowanie uroczystości skierował do organizatorów senator Jan Maria Jackowski.

Wśród obecnych na uroczystości były również osoby reprezentujące poseł Annę Cicholską i europoseł Julię Piterę, kierownik ciechanowskiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Bieńkowski, lokalni i powiatowi samorządowcy z wójtem  Andrzejem Wójcikiem i radnym Witoldem Okumskim,  funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji, delegacja Nadleśnictwa Dwukoły z jego szefem Jaromirem Skrzyneckim, rotmistrz Robert Woronowicz, dowódca szwadronu kawalerii – batalionu reprezentacyjnego Wojska Polskiego i młodzież szkolna.

Niejako dopełnieniem uroczystości pod obeliskiem było wcześniejsze spotkanie młodzieży Zespołu Szkół w Radzanowie z Janem Engelgardem, kierownikiem Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Gość z Warszawy przystępnie i ciekawie opowiedział o przebiegu insurekcji i jej głównych bohaterach. Przypomniał, że to właśnie X Pawilon Cytadeli był miejscem uwięzienia wielu powstańców i początkiem katorżniczej drogi na Sybir. Na jej stokach Rosjanie stracili ostatniego dyktatora powstania Romualda Traugutta i jego współpracowników.

JK