Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Żołnierze Wyklęci. Dopiero teraz odzyskują sławę i nazwiska

Po raz siódmy oficjalnie możemy świętować ustanowiony w 2011 roku Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W Mławie uroczystości składały się z konferencji popularno – naukowej w PWSZ oraz mszy św. w kościele w parafii Świętej Rodziny  i oddania hołdu pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych.

W programie konferencji w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej znalazły się wystąpienia trzech prelegentów: dr Waldemara Brendy, Naczelnika Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie, Olgi Grabowskiej, Prezesa Stowarzyszenia Historycznego Mazowsza Północnego i Teresy Marchwickiej – Grabowskiej, Wiceprezes Stowarzyszenia Historycznego Mazowsza Północnego.

Dr Waldemar Brenda w referacie „Podziemie niepodległościowe w Powiecie Mławskim w latach 1945 – 1956) omówił sytuację i organizację Armii Krajowej w okresie końca wojny i w latach powojennych. Olga Grabowska przypominając postać por. Wacława Grabowskiego „Puszczyka” przeplotła swoje wystąpienie – adresowane przede wszystkim do obecnej na konferencji młodzieży szkolnej i akademickiej – konkursami, w których za dobre odpowiedzi ich uczestnicy otrzymali nagrody. Z kolei Teresa Marchwicka – Grabowska przypomniała najbardziej znane postacie kobiet w ruchu oporu. Padły tu nazwiska sanitariuszek: legendarnej już Danuty Siedzikówny ps. „Inka” i Janiny Wasiłojć ps.Jachna”. Przypomniana została tez postać kurierki KG AK, cichociemnej Elżbiety Zawadzkiej ps. „Zo”, drugiej Polki w historii Wojska Polskiego awansowanej na stopień generała brygady. Tę część wspomnień o Żołnierzach Wykletych zakończył film dokumentalny o oddziale Zacheusza Nowowiejskiego „Jeża”.

Zamknięciem uroczystości była koncelebrowana msza św. w intencji „Żołnierzy Wyklętych”   odprawiona w kościele parafii Św. Rodziny, złożenie kwiatów pod pomnikiem i salwa honorowa  dla Żołnierzy Wyklętych.

W uroczystościach uczestniczyli parlamentarzyści: poseł Anna Cicholska i senator Jan Maria Jackowski, władze samorządowe miasta i powiatu, stowarzyszenia kombatanckie, przedstawiciele organizacji społecznych oraz poczty sztandarowe.

Źródło: codziennikmlawski.pl