Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Senat: Organizacje polonijne złożyły 680 wniosków dot. pomocy finansowej

Organizacje polonijne ubiegające się o pomoc finansową złożyły w Senacie 680 wniosków na łączną kwotę blisko 276 mln zł. Budżet na ten cel w 2017r. wynosi 75 milionów zł.

 

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Romuald Łączkowski przedstawił w Senacie informacje dotyczące pomocy państwa dla Polonii.

 

Dane wskazują, że najwięcej wniosków od organizacji polonijnych wpłynęło w obszarze edukacji, kultury i promocji Polski oraz wzmacniania pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania.

 

Senator Jan Maria Jackowski, z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą podkreślił, że w przyszłości konieczne jest podniesienie puli środków.

 

Sytuacja jest o tyle trudna, że jest znacznie więcej wniosków i większe zapotrzebowanie kwotowe niż mamy środków. Widać wyraźnie, że należałoby w przyszłości pomyśleć o zwiększeniu puli środków, ponieważ w szczególnych sytuacjach Polaków po wschodniej stronie wymaga naszego wsparcie. To znaczy wsparcia Ojczyzny, tak aby mogli realizować swoje cele społeczne, kulturalne i artystyczne. Będziemy podejmowali decyzję na temat przyznania konkretnych środków, konkretnym podmiotom. Na pewno będą to trudne decyzje, ponieważ będziemy musieli ważyć na szali te możliwości, które mamy, a z drugiej strony skala potrzeb, którą widać jest ogromna –  zaznacza senator Jan Maria Jackowski.

 

Senat przyznaje pieniądze w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2017r.” Najprawdopodobniej do 31 marca zakończy się rozpatrywanie wniosków i rozpocznie się sporządzanie umów i przekazywanie organizacjom środków.

Źródło: iap.pl