Opublikowano w kategorii: Publikacje prasowe

Tygodnik Niedziela- Sól ziemi: Nadchodzi Rok 2017

Przeżywamy zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Za kilka dni zacznie się nowy 2017 rok od narodzenia Chrystusa, w którym przypada okrągła rocznica wielu ważnych wydarzeń: 600-lecia zakończenia dzielącej chrześcijaństwo wielkiej schizmy zachodniej i wyboru Oddo Colony, który przyjął imię Marcina V na papieża; 500-lecia reformacji; 300-lecia powołania pierwszej loży masońskiej w Londynie; 200-lecia powstania Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych – największej giełdy świata; 100-lecia wybuchu rewolucji bolszewickiej, ale także 100-lecia objawień fatimskich. Z tego przeglądu jasno wynika, że każde z tych wydarzeń – choć różnie oceniane – wywarło istotny wpływ na losy świata.

Ten bogaty w rocznice ważnych wydarzeń 2017 rok został ustanowiony przez Senat RP Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego doniosłego wydarzenia. Miało ono miejsce 8 września 1717 i tego aktu dokonał ówczesny biskup poznański Krzysztof Szembek koronując – za zgoda papieża – koronami papieskimi obraz Matki Bożej Częstochowskiej jako pierwszy na prawach papieskich poza Rzymem. Obrzęd przypominał koronację królów Polski i stanowił dopełnienie aktu króla Jana Kazimierza, który po cudownej obronie Jasnej Góry w roku 1655 w czasie „potopu szwedzkiego”, 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej obrał Najświętszą Dziewicę Królową i Patronką Królestwa Polskiego.

Badacze przytaczają szereg dowodów dokumentujących starożytność i realność zakorzenienia kultu maryjnego. Matka kościołów w Polsce – katedra gnieźnieńska, wzniesiona staraniem Mieszka I, który ochrzcił Polskę, otrzymała tytuł Maryi Wniebowziętej. Opiece Matki Bożej oddano również budowane w średniowieczu katedry w Płocku, Włocławku, czy we Lwowie. Jej imię nosiły znaczące dla chrześcijańskiej kultury polskiej opactwa i kolegiaty w Sandomierzu, Kaliszu, Łęczycy i Opatowie. Jedne z najstarszych i najsłynniejszych świątyń Krakowa i Gdańska nazwane zostały mariackimi.

Kronikarz Gall Anonim wspomina, że Bolesław Krzywousty podczas marszu na Kołobrzeg „zarządził odprawienie nabożeństwa do Maryi świętej”, co następnie z pobożności przyjął za stały zwyczaj. „Bogurodzica”, to pierwszy hymn Polski. Na długo przed oficjalnym ogłoszeniem dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, pobożność polska przypisywała Matce Jezusa szczególne cechy. Już przed wiekami nasi poprzednicy śpiewali: „Nad anioły jesteś Panno podwyższona, pierwej grzechem nie zmazana, z dusząć ciałem w niebo wzięta”.

Publiczne czczenie Najświętszej Maryi Panny jest aktem chrześcijańskiego świadectwa zwłaszcza dziś gdy tak często jest podważany kult maryjny. Używana jest w tym celu powierzchowna argumentacja, że wprowadzanie Najświętszej Maryi Panny na tak wysoki piedestał „przesłania” Chrystusa, który jedyny jest godzien być centrum kultu Kościoła, lub że Jezus tylko wydawał się być człowiekiem, w rzeczywistości tylko był Bogiem i z żadnej niewiasty się nie narodził. Tymczasem kult maryjny stoi na straży wyrazistej świadomości tajemnicy wcielenia. Teolodzy zwracają uwagę, że centralna prawda chrystianizmu została  wyrażona jest w Ewangelii św. Jana: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”, co oznacza, że uobecniło się pomiędzy nami na bardzo ludzki sposób, przez Maryję Matkę. „Wcielenie – pisał dominikanin O. Andrzej Kłoczowski – w tajemniczy sposób przywraca godność naturze ludzkiej, teraz powołanej do wspólnoty z Bogiem. Jest terenem zbawczej misji Kościoła przedłużającego na ziemi tajemnicę Wcielenia”.

W uchwale zapisaliśmy miedzy innymi: „Senat Rzeczypospolitej Polskiej jest przekonany, iż przywołanie historycznego wydarzenia z roku 1717 i ustanowienie z tej okazji roku 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej, będzie znaczącym wkładem w propagowanie patriotycznej i religijnej tradycji Rzeczypospolitej, będzie lekcją polskiego dziedzictwa w szczególności dla młodego pokolenia”.

 

Jan Maria Jackowski

Źródło: Niedziela Ogólnopolska  52/2016