Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

PO przeciw obniżeniu wieku emerytalnego, PiS za; głosowanie na koniec obrad Senatu

PO przeciw obniżeniu wieku emerytalnego, PiS za; głosowanie na koniec obrad SenatuWnioski mniejszości – o odrzucenie ustawy w całości, a w razie nieprzyjęcia takiego wniosku – poprawkę Jana Rulewskiego – zaprezentował sprawozdawca Mieczysław Augustyn. (fot.facebook

• Prezydencka ustawa obniżająca wiek emerytalny zostanie przegłosowana na zakończenie trwającego posiedzenia Senatu – zapowiedziała prowadząca obrady marszałek Maria Koc.
• PO opowiedziała się przeciw przyjętemu w Sejmie rozwiązaniu, PiS jest za nim.

Wnioski mniejszości – o odrzucenie ustawy w całości, a w razie nieprzyjęcia takiego wniosku – poprawkę Jana Rulewskiego – zaprezentował sprawozdawca Mieczysław Augustyn. Przekonywał, że nie stać Polski na to, by przez wcześniejszy wiek emerytalny tracić osoby, które mogą być aktywne zawodowo. W jego ocenie doprowadzi to do zmniejszenia emerytur – w przypadku kobiet radykalnie – oraz większych dopłat z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego pochodzą pieniądze na wypłaty emerytur.

Wniosek mniejszości – poprawka Jana Rulewskiego – zmierza do tego, by podstawowy wiek emerytalny nie zmienił się i wynosił nadal 67 lat niezależnie od płci, ale by można było uzyskać prawo do emerytury w wieku 62 lat, przy stażu pracy 40 lat dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet – co uwzględnienia w tym stażu ich funkcje rodzinne i opiekuńcze.

Nad wnioskami o odrzucenie projektu i wnioskiem mniejszości Senat będzie głosował na zakończenie zaplanowanego do piątku posiedzenia.

W debacie Piotr Florek w imieniu klubu PO zapowiedział, że senatorowie nie poprą ustawy m.in. ze względu na obciążenia budżetu państwa. Wyliczał, że na program 500 plus wydatki wyniosą 23 mld zł rocznie, propozycja podwyższenia kwoty wolnej od podatku – ok. 15 mld, co w sumie z wcześniejszymi emeryturami kosztowałoby ok. 50 mld zł, gdyby Polacy skorzystaliby z tej możliwości.

„A Polacy z niej skorzystają” – ocenił. W jego ocenie to dobrze, że w takiej sytuacji są propozycje ograniczenia możliwości dorabiania przez emerytów. „Przy gremialnym przejściu na emeryturę, np. kobiet w wieku 60 lat, które są w stanie dalej pracować i taką pracę podejmą, takie rozwiązania będą potrzebne” – tłumaczył Florek.

W jego ocenie należało – pomimo obietnic z kampanii – utrzymać podwyższony wiek emerytalny, bo z jednej strony nie stać na to budżetu, a z drugiej – emerytury dla kobiet będą o 1000-1500 zł mniejsze, jeśli przejdą w wieku 60 lat zamiast w 67 roku. „My teraz ten system rujnujemy, trzeba współczuć temu, kto musiał będzie to zrobić z powrotem” – podkreślił Florek.

Zdaniem Jana Marii Jackowskiego (PiS) to dobra zmiana i dobry kierunek zmian. Dziękował prezydentowi, który „obiecał, zgłosił i teraz z mównicy senackiej nad tym procedujemy” – mówił do prezydenckiej minister Anny Surówki-Pasek. Przypomniał, że zmiana przyjęta przez Sejm niczego dodatkowego nie wprowadza, przywraca jedynie to, co było przed podwyższeniem wieku emerytalnego.

Jan Rulewski w debacie tłumaczył motywy swojej poprawki, zgłoszonej jako wniosek mniejszości. W jego ocenie, takie rozwiązanie byłoby sprawiedliwsze i cieszyłoby się poparciem obywateli. Jednocześnie to rozwiązanie – utrzymujące podwyższony do 67 lat wiek emerytalny – jest przyjazne dla budżetu – przekonywał, prosząc o poparcie senatorów. Złożył też wniosek o wznowienie prac nad uchwałą Senatu dotyczącą dialogu społecznego.

Mieczysław Augustyn (PO) przekonywał, że zmiana jest zła, bo nie będzie wyboru, czy przejść na emeryturę, czy nie, tylko pracować dalej będzie trzeba, bo nowe emerytury będą tak niskie, że nie da się za nie przeżyć. Przekonywał, że za dziesięć lat rodziców emerytów będą wspierać ich dzieci, którym urodzi się potomek, na którego dostaną 500 plus, bo tak niskie będą świadczenia dla emerytów.

Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz (PO) ocenił, że ustawa potrzebna jest PiS, żeby podczas kolejnej kampanii powiedzieć: wybierzcie nas, bo oni wam to zabiorą. „Tylko ta decyzja obciąży państwo nie w obecnej i nie przyszłej kadencji, ale potem. Mnie za 15 lat w tej Izbie nie będzie, ale będą inni, którzy będą musieli podejmować trudne decyzje” – podkreślił Borusewicz. „Kiedy robić reformę – gdy stosunek pracujących do emerytów będzie jeden do jeden będzie już za późno” – przestrzegał.

Bogusława Orzechowska (PiS) apelowała, by nie straszyć Polaków i przyjąć podczas głosowań uchwaloną przez Sejm ustawę bez zmian.

Źródło: parlamentarny.pl