Opublikowano w kategorii: Publikacje prasowe

Tygodnik Niedziela – Sól ziemi: Sternik Nawy Piotrowej

Przyjazd Ojca św. Franciszka  do Polski na Światowe Dni Młodzieży – które były ogromnym i bardzo owocnym wydarzeniem nie tylko dla Polski, ale dla ludzi wiary i poszukujących Prawdy na całym świecie – próbowano wykorzystać w swoisty sposób. Niektóre media liberalne oraz lewicowe i ośrodki, chcące narzucić „jedynie słuszna wizję” Kościoła  – działając na zasadzie „dziel i rządź” – przeciwstawiały „postępowego” i „otwartego” papieża Franciszka rzekomo „konserwatywnemu” i „zamkniętemu” Kościołowi w Polsce i twierdziły, że Ojciec św. nie tylko „przywoła do porządku” polskich biskupów, ale również „postawi do pionu” rządzących.

Devide et impera to wygodna technika sprawowania władzy i, niekiedy, doraźnie dość skuteczna. Stosowano ją na przykład w czasach PRL, gdy rzekomo „konserwatywnego” kard. Stefana Wyszyńskiego przeciwstawiano „postępowemu” i „otwartemu”. Karolowi Wojtyle. Bardzo dobrze się zatem stało, że Stolica Apostolska podała do publicznej wiadomości przebieg spotkania Papieża Franciszka z polskimi biskupami. Lektura stenogramu świadczy bardzo dobitnie o serdeczności i braterskiej atmosferze tego spotkania oraz ujawnia manipulacje oraz tendencyjne przekazy i komentarze obłudnych  „poprawiaczy” Kościoła. Na spotkaniu dzielono się doświadczeniami, a Ojciec św. zwracał uwagę na współczesne tendencje kulturowe i ideologiczne oraz dawał wskazówki duszpasterskie jako Sternik Nawy Piotrowej.

O imigrantach mówił między innymi:  „Co zrobić? Sądzę, że każdy kraj musi zobaczyć, w jaki sposób i kiedy. Nie wszystkie kraje są równe; nie wszystkie kraje mają takie same możliwości. Mają jednak możliwość, by być hojnymi! Szczodrymi jako chrześcijanie. Nie możemy inwestować tam, ale dla tych, którzy przybywają… Ilu i jak? Nie można dać odpowiedzi uniwersalnej, ponieważ gościnność zależy od sytuacji każdego kraju, a także kultury. Ale oczywiście można zrobić wiele rzeczy. Na przykład, modlitwa: cotygodniowe adoracje Najświętszego Sakramentu z modlitwą za tych, którzy pukają do drzwi Europy i nie mogą wejść”.

O ideologii gender Ojciec św. Franciszek mówił: <<W Europie, w Ameryce, w Ameryce Łacińskiej, w Afryce, w niektórych krajach azjatyckich istnieje prawdziwa kolonizacja ideologiczna. Jedną z nich – mówię to jasno z „imienia i nazwiska” – jest gender! Dzisiaj dzieci w szkole – właśnie dzieci! – naucza się w szkole: że każdy może wybrać sobie płeć. A dlaczego tego uczą? Ponieważ podręczniki narzucają te osoby i instytucje, które dają pieniądze. Jest to kolonizacja ideologiczna, popierana również przez bardzo wpływowe kraje. I to jest straszne. Kiedy rozmawiałem z Papieżem Benedyktem, który ma się dobrze i ma jasną myśl, powiedział mi: „Wasza Świątobliwość, to epoka grzechu wobec Boga Stwórcy”. To mądre! Bóg stworzył mężczyznę i kobietę; Bóg stworzył świat, w taki to konkretny sposób, a my czynimy coś przeciwnego. Bóg obdarzył nas stanem „pierwotnym”, abyśmy uczynili go kulturą; a następnie z tą kulturą czynimy rzeczy, które sprowadzają nas do stanu „pierwotnego”. Słowa wypowiedziane przez Benedykta XVI powinny skłonić nas do myślenia: „To epoka grzechu wobec Boga Stwórcy!”. Ta refleksja nam pomoże>>.

Papież Franciszek mówi zatem jasno o problemach świata. Jasno mówił też na Wawelu do rządzących: „Życie musi być zawsze przyjęte i chronione – zarówno przyjęte jak i chronione – od poczęcia aż do naturalnej śmierci, i wszyscy jesteśmy powołani, aby je szanować i troszczyć się o nie”. Szczególnie te słowa wypowiedziane wobec wybranych w demokratycznych wyborach najwyższych władz Rzeczpospolitej, najwyraźniej bardzo niewygodne, zostały pominięte przez tych, którzy wiedzą najlepiej jaki ma być papież, jaki ma być Kościół i jaka ma być Polska.

 

Jan Maria Jackowski

Źródło: Niedziela Ogólnopolska 34/2016