Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Wystawa w Muzeum Szlachty Mazowieckiej

Zdjęcia, dokumenty, broń, pamiątki po tych, którzy przed wojną strzegli odcinka granicy z Prusami Wschodnimi oraz plansze pokazujące działalność kontynuującego tradycję Mazowieckiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej – Nadwiślańskiego Oddziału SG w Warszawie złożyły się na wystawę „Straż Graniczna – historia i współczesność” w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Ekspozycja w muzeum pokazuje zadania Nadwiślańskiego Oddziału SG w Warszawie, do których należą m.in. kontrola bezpieczeństwa, kontrola pirotechniczna, realizowanie ustawy o ochronie cudzoziemców, jego dowódców i osób w nim służących. Na dwóch kolumnach w pierwszej sali zawisły biogramy: plut. Andrzeja Kotwy, funkcjonariusza Nadwiślańskiego Oddziału SG w Lesznowoli i jego wuja Antoniego Burka, służącego w Inspektoracie w Ciechanowie – ogniwo łączące dzień dzisiejszy z historią. Druga część wystawy to przeszłość: mapa pokazująca, jak przebiegała przed wojną granica z Prusami Wschodnimi, dokumenty, zdjęcia, pamiątki, broń pochodząca ze zbiorów Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Muzeum Wojska Polskiego, archiwów, zbiorów prywatnych, w tym Waldemara Bocheńskiego, prezesa Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych, którego przodek kom. Józef Bocheński był oficerem Straży Granicznej; podczas wernisażu prezesowi towarzyszyli członkowie zarządu Maria Rubas, której teść służył w KOP, i Czesław Piątkowski. Swoich zbiorów użyczył także ppłk SG rez. dr Wojciech Grobelski z Koszalina, który wystąpił w mundurze Straży Granicznej z okresu międzywojnia. Z Koszalina na otwarcie wystawy przyjechał także płk Przemysław Schilke, były komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia SG, z którym współpracował ciechanowianin ppłk SG Zdzisław Smardzewski. Wystawę otworzyli: płk SG Adam Pacuk, zastępca komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, który mówił o dawnych strażnikach granic i istniejącej od 2004 r. formacji NOSG, Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa, który wspomniał o uchwale RM nadającej jednemu z rond imię Straży Granicznej II RP oraz Antoni Krzysztof Sobczak, zastępca dyrektora Muzeum Szlachty Mazowieckiej, inicjator wystawy i autor książki o Mazowieckim Inspektoracie SG, dziękujący wszystkim, którzy przyczynili się do powstania ekspozycji. Wśród zwiedzających wystawę byli m.in. senator Jan Maria Jackowski, którego stryjeczny dziadek (Franciszek Jackowski – od red.), dowódca posterunku w Ostrogu w KOP, zginął w Starobielsku w 1940 r. Wystawa w Muzeum Szlachty Mazowieckiej gości do końca roku; są z nią związane także lekcje muzealne. Jej inicjator ma nadzieję, że potem powędruje wzdłuż dawnej granicy.

Źródło: Newtonmedia