Opublikowano w kategorii: Publikacje prasowe

Tygodnik Niedziela – Sól ziemi: Dzieci to najlepsza inwestycja

W Niedzieli nr 32 (z 09.08.) pisałem o głodnych dzieciach i – niestety! – zwiększającym się w ostatnich latach pod rządami PO – PSL obszarze ubóstwa w Polsce. Według danych GUS z 2014 roku w skrajnym ubóstwie żyje 900 tysięcy polskich dzieci, a w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granicy ubóstwa skrajnego (tzn. poniżej minimum egzystencji) żyło ok. 2,8 mln osób. Pisałem to w kontekście krytycznej oceny działań państwa dokonanej przez NIK w zakresie polityki rodzinnej. Obóz rządzący jednak nadal udaje, że jest dobrze, a poruszanie bardzo kłopotliwego dla władzy problemu ubóstwa to nieuzasadnione czepialstwo opozycji oraz „rosyjska propaganda”.
Tymczasem badania socjologiczne nie pozostawiają złudzeń: wraz z postępującym spadkiem demograficznym powiększa się liczba osób żyjących w ubóstwie ekonomicznym. Zgodnie z Opracowaniem Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce częściej ubóstwem ekonomicznym zagrożeni są ludzie młodzi, w tym dzieci. W 2014 r. zasięg ubóstwa skrajnego wśród dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia osiągnął już ok. 10%, a osoby w tym wieku stanowiły prawie jedną trzecią populacji zagrożonej ubóstwem skrajnym (w populacji ogółem do tej grupy wiekowej należała w przybliżeniu co czwarta osoba). Przy czym grupę najbardziej zagrożoną ubóstwem skrajnym stanowią rodziny wielodzietne. W 2014 r. poniżej minimum egzystencji żyło ok. 11% osób w gospodarstwach małżeństw z 3 dzieci oraz ok. 27% osób w gospodarstwach małżeństw z 4 lub większą liczbą dzieci na utrzymaniu.
Dlatego Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało realne wsparcie dla polskich rodzin i przygotowało projekt ustawy pozwalającej by polskie rodziny dostawały specjalne stałe świadczenie comiesięczne na każde drugie i następne dziecko, a w rodzinach o niższych dochodach, także na pierwsze. Te pieniądze to realna pomoc dla polskich rodzin. Doskonale to widać na początku roku szkolnego, gdy wielu rodziców szykuje dzieci do szkoły. Wyprawka szkolna to dla wielu polskich rodzin stanowi tak duży wydatek, że wymaga wzięcia kredytu. Nie przypadkowo we wrześniu, rośnie liczba ofert kredytowych właśnie na wyprawkę szkolną. Gdy rodzice dostaną takie wsparcie, nie będą już musieli brać kredytów na wydatki związane z pójściem dzieci do przedszkola czy szkoły.
Programu Rodzina 500+ wprowadza pomoc ekonomiczną w postaci świadczenia wychowawczego skierowaną do rodzin wychowujących dzieci do lat 18. Co miesięczne świadczenie w wysokości 500 zł dostaną rodziny: na „pierwsze dziecko” – zakres tego uprawnienia zależeć będzie od kryterium dochodowego (do 800 zł); w przypadku dziecka niepełnosprawnego (do 1200 zł). Na wszystkie dzieci będące drugim i kolejnym dzieckiem – bez zastosowania kryterium dochodowego. Należy przy tym podkreślić, że dodatek 500 złotych nie oznacza, że najbiedniejsze rodziny stracą jakiekolwiek inne dodatki i ulgi. Wszystkie ulgi i dodatki zostają utrzymane, a 500 złotych jest dodatkowym świadczeniem!
Rządzący od 8 lat Polską powiadają, że nie da się tego zrobić bo skąd wziąć pieniądze. To prawda, że wypłaty świadczeń w roku 2016 wyniosą około 21 mld zł., ale za te dobrze zainwestowane pieniądze nastąpi wzrost obrotu gospodarczego, a zwiększenie popytu konsumpcyjnego przyczyni się do wzrostu gospodarczego w regionach o niskich dochodach, a tym samym zwiększy dochody państwa. Należy pamiętać, że dzieci to nie koszt, ale najlepsza inwestycja.

Jan Maria Jackowski

Źródło: Niedziela Ogólnopolska 38/2015