Opublikowano w kategorii: Publikacje prasowe

Tygodnik Niedziela- Sól ziemi: Znika symbol rządów PO

Sześciobarwna tęcza będąca znakiem rozpoznawczym środowisk LGTB, w tym homoseksualistów, była przez lata symbolem rządów PO w Warszawie i w Polsce. Postawiono ją w ramach obchodów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w sposób jawnie prowokacyjny na Placu Zbawiciela vis – a – vis zabytkowego kościoła św. Zbawiciela. Naginając prawo przedłużano jej obecność w przestrzeni publicznej, choć była to jawna samowola budowlana niszcząca unikalny układ przestrzenny Placu Zbawiciela, który współtworzy Stanisławowskie założenie urbanistyczne wpisane do rejestru zabytków.
Instalacja miała 9 metrów wysokości i 26 metrów rozpiętości, ważyła ponad osiem ton i składała się z tysięcy sztucznych kwiatów przymocowanych do metalowej konstrukcji. O determinacji PO, w tym Hanny Gronkiewicz-Waltz, prezydenta miasta i wiceprzewodniczącej rządzącej partii, by mimo licznych protestów społecznych (w tym również nas grupy parlamentarzystów PiS) przeciwko bezprawiu i urzędowemu propagowaniu homoideologii, najlepiej świadczy fakt, że prowokacyjnej instalacji zapewniono bardzo kosztowną 24 godzinną ochronę, a most Poniatowskiego, strategiczna przeprawa przez Wisłę w stolicy Polski był niechroniony.
Instalacja Tęcza wpisuje się w cały szereg działań PO zmierzających do wypierania dziedzictwa chrześcijańskiego z przestrzeni publicznej. Przypomnijmy, że resort edukacji dopuścił do użytku podręczniki do V i VI klasy szkoły podstawowej promujące okultyzm i satanizm. Telewizja Publiczna zarządzana przez osobę kojarzona z PO podjęła kampanię reklamową promująca związki jednopłciowe. Spot „Najbliżsi obcy” kwestionował konstytucyjny ład Rzeczypospolitej, którego istotnym elementem jest małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.
To rząd PO – PSL i prezydent Komorowski ratyfikował przemocową Konwencje Rady Europy, która nakłada na sygnatariuszy obowiązek walki z chrześcijańskim dorobkiem cywilizacyjnym. PO przeforsowało w parlamencie a Bronisław Komorowski podpisał eugeniczną ustawę in vitro umożliwiająca również adopcje dzieci przez homoseksualistów oraz ustawę o ustalaniu płci, która ułatwia zwarcie związków de facto jednopłciowych . Przy okazji ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego rządzący Polska wprowadzili rozwiązania, które otwierają furtkę do zalegalizowania w Polsce „małżeństw” homoseksualnych.
Nurt postoświeceniowy, jakim jest zainfekowana UE, uważa religię, a szczególnie chrześcijaństwo, za przeszkodę w zbudowaniu „nowego świata”. Dechrystianizacja w ostatnich latach nie opiera się już wprost ideologii marksizmu-leninizmu z jej materializmem dialektycznym i „światopoglądem naukowym” jak w czasach PRL. W III RP orężem stała się lansowana w Unii Europejskiej koncepcja „neutralności światopoglądowej państwa”, tworzona przez zlepek negatywnych pozostałości komunizmu i najgorszych cech zachodniego materializmu praktycznego. Zmieniły się więc metody, ale nie zmienił się cel. Pod hasłem postępu, świeckości, demokracji, pluralizmu i tolerancji jest skrywane dążenie do wyrugowania obecności Boga w życiu publicznym.
Pod koniec sierpnia instalacja tęcza PO została zdemontowana. To symptomatyczne, że znika przeciwstawiający tęczę krzyżowi symbol rządów Platformy Obywatelskiej w Polsce i w Warszawie. Już gołym okiem widać, że Polacy w jesiennych wyborach odsuną PO od władzy.

Jan Maria Jackowski

Źródło: Niedziela Ogólnopolska 36/2015