Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Uroczyste otwarcie hali sportowej w Publicznym Gimnazjum w Przasnyszu

Uroczyste otwarcie hali sportowej w Publicznym Gimnazjum w Przasnyszu – Aktualności – Urząd Miasta Przasnysz

Sport ujawnia nie tylko bogate możliwości fizyczne człowieka, ale jego zdolności intelektualne i duchowe” – te słowa Jana Pawła II przyświecały uroczystości otwarcia hali sportowej w Publicznym Gimnazjum w Przasnyszu, które odbyło się 27 lutego 2015r.

Dzień ten wpisze się w historię Publicznego Gimnazjum jako prawdziwe święto sportu. Po kilku latach starań otwarto  nowoczesną halę sportową. Uroczystość odbyła się w obecności gości ze świata polityki: posłów na sejm RP Wojciecha Jasińskiego i Mirosława Koźlakiewicza, senatora RP Jana Marii Jackowskiego, asystenta krajowego biura poselskiego Julii Pitery – Hanny Kosowskiej, Włodzimierza Czarzastego – przewodniczącego SLD na Mazowszu. Swoją obecnością zaszczycili Publiczne Gimnazjum znakomici przedstawiciele świata sportu: wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Henryk Szczepański i dyrektor sportowy Związku Piłki Ręcznej w Polsce Jerzy Eliasz oraz fantastyczni polscy sportowcy: dwukrotny medalista olimpijski we florecie i mistrz świata Marian Sypniewski, dwukrotny medalista olimpijski i prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów Szymon Kołecki, mistrz Polski w kolarstwie szosowym i zwycięzca Tour de Pologne Cezary Zamana. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz samorządowych: wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego Wiesława Krawczyk, wicestarosta przasnyski Jarosław Tybuchowski, burmistrz Waldemar Trochimiuk i przewodniczący Rady Miasta Piotr Jeronim. Władze oświatowe natomiast reprezentowała wicedyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce Teresa Pajka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również prezes Zarządu Iławskiego Nadzoru Budowlanego Anna Szymczak, ksiądz prałat Franciszek Różański, dyrektorzy przasnyskich szkół i przedszkoli oraz przewodnicząca Rady Rodziców Danuta Niska. W tak ważnym dniu nie mogło oczywiście zabraknąć uczniów i nauczycieli Publicznego Gimnazjum.

– To właśnie dzięki urzeczywistnionym marzeniom spotykamy się dziś w murach obiektu, na który nasza szkoła czekała od dawna – tymi słowami powitał zgromadzonych dyrektor Grzegorz Grabowski. – Kiedy miejsce Szkoły Podstawowej nr 3 zajęło Publiczne Gimnazjum, potrzeba wybudowania nowoczesnego obiektu sportowego stała się bardziej oczywista niż kiedykolwiek. Efektem naszych starań było rozpoczęcie budowy tej hali w czerwcu 2013r. Dyrektor przasnyskiego gimnazjum podkreślił również ogromne zaangażowanie organu prowadzącego, a w szczególności burmistrza Waldemara Trochimiuka, który dostrzegł potrzebę rozszerzenia bazy sportowej gimnazjum i od samego początku wspierał tę inicjatywę.

W swoim przemówieniu dyrektor Publicznego Gimnazjum zwrócił uwagę na ogromną rolę sportu w rozwoju młodzieży i wyraził nadzieję, ze nowo powstała hala umożliwi rozwijanie sportowych pasji i wdrażanie idei olimpizmu, a przed szkolnym sportem otwiera się nowa karta. Jednocześnie, zwracając się do uczniów, podkreślił, że sport jest szkołą charakteru – uczy wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny, współpracy i zasad fair play, a dla odniesienia sukcesu ważne jest nastawienie psychiczne i świadomość, że aby osiągnąć cel, należy przejść określoną drogę.

Nowo otwarty obiekt poświęcili ksiądz prałat Franciszek Różański i ksiądz Karol Kaniecki, a w ceremonii przecięcia wstęgi wzięli udział zaproszeni goście.

      Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni obejrzeli część artystyczną w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum zatytułowaną „Olimpijczycy, na start!”. Młodzież pod kierunkiem nauczycieli języka polskiego Katarzyny Folgi i Krzysztofa Kowalskiego – reżyserów i autorów scenariusza – stworzyła niesamowite widowisko. Pokazy akrobatów, cheerleaderek, tancerek, skecze kabaretowe i występy muzyczne to tylko niektóre z atrakcji uświetniających to tak ważne dla przasnyskiego gimnazjum wydarzenie.

Źródło: Samorządowy Portal Internetowy