Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Senackie komisje o projekcie ratyfikacji konwencji o zwalczaniu przemocy wobec kobiet

Senackie komisje o projekcie ratyfikacji konwencji o zwalczaniu przemocy wobec kobiet

W ubiegłym tygodniu cztery senackie komisje obradowały nad projektem ustawy ratyfikującej konwencję o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wniosła o odrzucenie projektu, podczas gdy Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja Spraw Zagranicznych podjęły decyzję o przyjęciu ustawy ratyfikacyjnej. Z kolei  Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przerwała posiedzenie do początku marca.

W trakcie dyskusji w ramach pracy Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, przeciwnicy Konwencji wskazywali m.in. że stanowi ona zagrożenie dla polskiej tradycji i że będzie ograniczać prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich światopoglądem.

Senator Jan Maria Jackowski wskazywał wielokrotnie na stanowisko Konferencji Episkopatu Polski, który wyraził negatywną ocenę Konwencji. Zdaniem przeciwników Konwencji, o zagrożeniu dla tradycji świadczyć ma fakt, że konwencja posługuje się terminem „gender”, co ma skutkować narzuceniem Polsce „ideologii gender” sprzecznej z Konstytucją RP.

Ponadto niezgodność z Konstytucją ma wiązać się z obowiązkami wyrażonymi w art. 12 Konwencji. Zobowiązuje on strony Konwencji do podejmowania działań niezbędnych do promowania zmian społecznych i kulturowych wzorców zachowań kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn.

Z kolei przedstawiciele rządu wskazywali, że podobny przepis zawiera Konwencja ONZ w sprawie zwalczania wszelkim form dyskryminacji wobec kobiet (CEDAW), którą Polska jest związana od 1981 r.

Źródło: Obserwator Konstytucyjny.pl