Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Sympozjum w Płońsku: interes prywatny bierze górę nad dobrem publicznym

„Dobro publiczne vs. interes prywatny” – pod takim hasłem w Płońsku w diecezji płockiej odbyło się VIII Sympozjum Społeczne Akcji Katolickiej, poświęcone katolickiej nauce społecznej. Prelegenci podkreślali, że w Polsce w ostatnich latach interes prywatny bierze górę nad dobrem publicznym, a wynika to m.in. z zaniku postaw patriotycznych.

Mszy św. inaugurującej sympozjum przewodniczył bp Piotr Libera. W homilii powiedział, że współcześnie nie brakuje tych, którzy kosztem innych obywateli, realizują tylko i wyłącznie własne interesy i zyski. Słowa takie jak uczciwość, służba Ojczyźnie czy dobro publiczne, to dla nich tylko puste frazesy.

Hierarcha dodał, że istnieje konflikt między dobrem publicznym a interesem społecznym. Wskazał, że chrześcijanie w codziennych wyborach, także dotyczących kwestii społecznych i etycznych, powinni kierować się nauką Chrystusa. Ten stoczył zwycięską walkę na pustyni z szatanem. Tym samym przeszedł zwycięsko przez próbę i oddał życie za wszystkich: niesprawiedliwych, nieuczciwych, tych, co nie potrafią kochać, za egoistów i kłamców.

„Tym właśnie motywem powinien kierować się każdy, kto decyduje się zaangażować w sprawy publiczne i społeczne – dobro wspólne, bezinteresowna służba ojczyźnie i rodakom, prawdziwa służba, taka, która nie boi się poświęcenia, nie ucieka przed krzyżem, nie umywa rąk piłatowym gestem. Służba do końca – jeśli trzeba, aż po Golgotę” – podkreślił bp Libera.

Goście sympozjum poruszyli m.in. tematy związane z odpowiedzialnością urzędników za finanse państwa. Franciszek K. Sobczak z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie stwierdził, że postawa społeczeństwa w tym zakresie ulega zmianie – urzędnicy przestali kierować się postawami patriotycznymi, a konsekwencje tego stanu rzeczy ponoszą podatnicy. Poza tym mamy do czynienia z coraz większymi dysproporcjami, jeśli chodzi o zarobki różnych grup zawodowych: lekarz zawsze zarabia dużo więcej niż górnik.

Z kolei Andrzej Potoczek z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego promował ideę „zarządzania ku” zamiast „zarządzania nad”. – Dialog i udział społeczności w procesie rozwoju powinien prowadzić od rządu do współrządzenia, od samorządu do samorządności, od władzy do władztwa” – tłumaczył urzędnik.

„Chrześcijański lider biznesu, który odkrywa w sobie powołanie przedsiębiorcy, konfrontuje to wszystko z religijną wizja świata – podkreślał ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, teolog moralista, wykładowca UKSW w Warszawie i WSD w Płocku. – Stawia go ona w roli tego, który poprzez wykorzystanie talentów otrzymanych od Boga, czyni sobie ziemię poddaną, przyczynia się do budowania solidarności społecznej i pozwala badać znaki czasu oraz interpretować je w świetle Ewangelii- dodał, odnosząc się do tematu spotkania.

Senator Jan Maria Jackowski podkreślił, że coraz więcej rodzin w Polsce nie jest w stanie związać końca z końcem: ponad 2,6 mln Polaków żyje w skrajniej biedzie, ich liczba w ostatnim czasie zwiększył się o około 400 tys. osób. Najgorzej jest na wsi – wzrasta liczba osób żyjących poniżej minimum egzystencji, a najwięcej nędzy jest w rodzinach wielodzietnych. Żyje w niej co czwarte małżeństwo z czworgiem dzieci lub więcej.

Danuta Janicka, prezes Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej dodała, że współcześnie człowiek stał się przedmiotem, a nie podmiotem myśli i działań; niewielu troszczy się o jego godność, bezbronność, trudną sytuację społeczną.

VIII Sympozjum Naukowe Akcji Katolickiej odbywało się na terenie parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku. Jego organizatorem była sekcja ds. kontaktów ze środowiskiem naukowym Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej, którą kieruje dr inż. Roman Lusawa, oraz Europejska Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie. Celem cyklu naukowego jest poszerzenie znajomości problematyki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku myśli katolickiej. Wydarzeniu patronował biskup płocki Piotr Libera.

Źródło: ekai.pl