Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Otwarcie biura poselsko-senatorskiego PIS

W minioną sobotę o godz. 12.00 w Przasnyszu przy ul. św. Wojciecha zostało otwarte biuro poselsko-senatorskie Prawa i Sprawiedliwości. W uroczystości otwarcia wzięli udział parlamentarzyści PIS z okręgu płocko-ciechanowskiego: Wojciech Jasiński – Poseł na Sejm RP, Robert Kołakowski – Poseł na Sejm RP, Jan Maria Jackowski – Senator RP, Maciej Wąsik – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Krzysztof Bieńkowski – pełnomocnik PIS w powiecie przasnyskim.

Gości oraz członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości przywitał Krzysztof Bieńkowski, który przedstawił zgromadzonym zasady na jakich będzie funkcjonowało biuro, podkreślając jego podstawową rolę, jako miejsca spotkań mieszkańców z parlamentarzystami.

Następnie głos zabrali posłowie Jasiński i Kołakowski.  Poseł Wojciech Jasiński podziękował członkom PiS  i pełnomocnikowi podjęcia inicjatywy uruchomienia biura, podkreślił też wagę tworzenia takich biur, które będą służyć lokalnej społeczności do bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami parlamentu. Poseł zadeklarował również swoje uczestnictwo w każdym spotkaniu, które pomoże w rozwiązywaniu problemów mieszkańców.

Następnie głos zabrał senator Jan Maria Jackowski, który na ręce pełnomocnika PiS w Przasnyszu złożył podziękowania za uruchomienie działalności biura i złożył deklarację  kontynuowania  interwencji w sprawach mieszkańców. W tym samym duchu wypowiedział się Maciej Wąsik.

Po wystąpieniach wywiązała się ożywiona dyskusja,  dotykająca obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej w naszym kraju. Wiele wypowiedzi dotyczyło podjętej ostatnio przez Sejm konwencji przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. W tej kwestii głos zabrał senator Jackowski, przytaczając zagrożenia, jakie niesie ratyfikacja tej konwencji.

Zebrani zgodnie wyrazili przekonanie, że niekorzystne zmiany zachodzące w naszym kraju może powstrzymać wymiana władzy w nadchodzących wyborach. Pierwszym etapem tej zmiany będzie sukces kandydata PiS Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich. Jednak, by to było możliwe, wszystkie siły zgromadzone po prawej stronie sceny politycznej muszą wykazać się wielką determinacją we wspieraniu kampanii Andrzeja Dudy – wyrazili przekonanie uczestnicy spotkania.

Dyżury w biurze będą pełnić członkowie PiS w każdy czwartek w godz. 14-16.

Źródło: E-Przasnysz