Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 12.11.2019,   wiceprzewodniczący komisji od 04.12.2019
Członek Komisji Ustawodawczej od 12.11.2019

.................................................................................................................................................

 

Ukazała się nowa książka Jana Marii Jackowskiego, w której przedstawia źródła i mechanizmy tego, co obecnie dzieje się w Polsce.

AKTUALNOŚCI

Retrospektywa Festiwalu Filmowego NNW

Dodano o godzinie 14:40, 30 listopada 2020

30 listopada Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie odbyła się uroczystość związana z Festiwalem Filmowym Niepokorni Niezłomni Wyklęci – Retrospektywa. W wydarzeniu uczestniczył senator RP Jan Maria Jackowski wraz z osobami z kręgu kultury z terenu Mazowsza Północnego. Ze względu na rygory związane z pandemią ... CZYTAJ WIĘCEJ

Być wiernym programowi, który dał nam zwycięstwa wyborcze

Dodano o godzinie 10:12, 30 listopada 2020

Z Janem Marią Jackowskim, Senatorem PiS, rozmawia Łukasz Perzyna – Jak czuje się polityk, zmuszony wybierać między lojalnością wobec partii, która wystawiła jego kandydaturę a wyborcami? Jak rozumiem taka sytuacja miała miejsce w Pana wypadku, kiedy to PiS forsował nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, przez polską wieś zwłaszcza ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r.

Dodano o godzinie 11:53, 28 listopada 2020

Senator Sprawozdawca Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie! W imieniu Komisji Kultury i Środków Przekazu mam zaszczyt przedstawić opinię komisji o uchwalonej przez Sejm w dniu 27 października 2020 r. ustawie o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia listopada ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Dodano o godzinie 08:33, 27 listopada 2020

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja wnikliwie przysłuchiwałem się tej dyskusji, tej debacie, która toczy się nad czwartym punktem porządku obrad, a więc nad ustawą o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Chciałbym zwrócić uwagę ... CZYTAJ WIĘCEJ

Polityk PiS o nawykach prezesa. Kaczyński będzie WŚCIEKŁY! (EXPRESS BIEDRZYCKIEJ)

Dodano o godzinie 08:23, 27 listopada 2020

J) 2020-11-26 15:28KBUdostępnij Większość sejmowa koalicji Zjednoczonej Prawicy jest bardzo niewielka, a teraz zdaje się wisieć na włosku. Z PiS odszedł bowiem poseł Lech Kołakowski, który zapowiada, że w jego ślady pójdzie kolejnych 10 osób. Oznaczałoby to rządy mniejszościowe i poważne tarapaty Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem senator ... CZYTAJ WIĘCEJ