Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 12.11.2019,   wiceprzewodniczący komisji od 04.12.2019
Członek Komisji Ustawodawczej od 12.11.2019

AKTUALNOŚCI

W Senacie RP – punkt porządku obrad: informacja Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie wdrażania postanowień Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Dodano o godzinie 08:18, 5 czerwca 2020

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie! Chciałem mówić o innej sprawie, ale przyznam się, że jestem zbulwersowany wystąpieniem pani marszałek Morawskiej-Staneckiej, ponieważ takiego pokazu antyklerykalizmu, ideologii antykatolickiej to ja dawno nie słyszałem w tej Izbie. To mi przypomina atmosferę tych ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP-punkt porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodano o godzinie 08:33, 4 czerwca 2020

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Od razu na wstępie złożę deklarację, że będę głosował za odrzuceniem tego projektu uchwały. A teraz postaram się krótko uzasadnić, dlaczego tak uczynię. Wysoka Izbo, otóż w moim głębokim przekonaniu tekst tej uchwały… A brałem też udział w posiedzeniu połączonych Komisji Kultury i ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP-punkt porządku obrad: drugie czytanie projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dodano o godzinie 08:53, 3 czerwca 2020

Senator Jan Maria Jackowski: Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ja bym chciał zwrócić uwagę w moim wystąpieniu na 3 aspekty proponowanych zmian w Regulaminie Senatu. Pierwsza sprawa – pytałem o to też w trakcie zadawania pytań – to jest kwestia ograniczenia praw senatorów do zasiadania w tych komisjach, w których czują się najlepiej. No, to była ... CZYTAJ WIĘCEJ