Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dodano o godzinie 09:47, 18 Maj 2018

Do mojego Biura Senatorskiego zwrócili się obywatele zaniepokojeni rozwiązaniami prawnymi, które mają się znaleźć w ustawie o szkolnictwie wyższym. Moi rozmówcy podnoszą problem jakim jest brak ujęcia w ustawie Architektury i Urbanistyki jako samodzielnych dyscyplin naukowych. Architektura zawsze skupiała w sobie najpierw sztukę ale ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie do Prezydent Miasta Warszawy

Dodano o godzinie 13:54, 17 Maj 2018

Do mojego Biura Senatorskiego zwrócili się przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej „ „Osiedle Zacisze”.  Moi rozmówcy poinformowali o braku do dnia dzisiejszego rozstrzygnięcia  wniosku o przyznanie odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną oraz  nie uregulowania stanu prawnego gruntów, na których zostały posadowione budynki SM ... CZYTAJ WIĘCEJ